CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ CƠ KHÍ BÁCH KHOA

Địa chỉ: 81/1 An Phú Đông 25, KP3, P. An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh
Điện thoại:  083 719 9976
Email: sun@bachkhoaelevator.com
Website: http://thangmaybachkhoa.com

Call
SMS
Map