Thang máy Bách Khoa Thông báo thay đổi địa chỉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TPHCM, ngày 07 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi địa chỉ

 

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác!

 

Công ty CP Thang máy và cơ khí Bách Khoa xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các đối tác trong thời gian vừa qua. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày 07/11/2017 như sau:

            Văn phòng giao dịch cũ:

  • Địa chỉ: Số 53 An Phú Đông 25, khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM
  • Điện thoại:    0283.719.9976 
  • Fax:              0283.719.8519

Văn phòng giao dịch mới:

  • Địa chỉ: Số 81/1 An Phú Đông 25, Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM
  • Điện thoại:    0283.719.9976 
  • Fax:               0283.719.8519

Kể từ ngày 07/11/2017, các giao dịch kinh doanh, thư tín, hàng gửi, bảo hành,… vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.

Công ty xin thông báo đến Quý khách hàng và các đối tác được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu công ty

Công ty CP Thang Máy và Cơ Khí Bách Khoa

GĐ. Nguyễn Văn Quyết

(Đã ký)

Call
SMS
Map