TUYỂN DỤNG 06 LAO ĐỘNG XƯỞNG CƠ KHÍ

Tuyển dụng: 06 Nam lao động Xưởng Cơ khí

Yêu cầu:
+ Lao động phổ thông, Ưu tiên cho những người tốt nghiệp Trung c