[Review] Thang Máy Gia Đình 630kg


 

BKE trân thành cảm ơn anh Trường đã có những cảm nhận về sử dụng thang máy do BKE sản xuất và lắp đặt.

Thang máy Bách Khoa cũng đã thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 5S. Giải pháp ERP cũng được chọn để đưa vào quy trình quản lý. Tất cả đã nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.