1. Bản vẽ thang máy bệnh viện
banvethangbenhvien

 

2. Thông số kỹ thuật:

 

2016-03-21 (9)

 

Call
SMS
Map