BKE Đạt Danh Hiệu Top 50 Doanh Nghiệp Điển Hình Sáng Tạo Năm 2022


 Vừa qua, BKE vinh dự là một trong 50 doanh nghiệp nhận giải: "Doanh Nghiệp Điển Hình Sáng Tạo Năm 2022" tại buổi lễ tôn vinh doanh nghiệp.

 Phát biểu tại buổi lễ Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, Covid-19 vừa qua ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp rất nỗ lực, phấn đấu vượt khó duy trì hoạt động, đẩy mạnh sáng tạo, nhất là các đơn vị được tôn vinh tại sự kiện.

Sự kiện tôn vinh doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo là hoạt động thường niên được sự bảo trợ của Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.